הרצינות היא ממני והלאה – חמש שנים לפטירתו של עלי מוהר – 2012