1996 – מחשבות על יש אי-שם – נכתב ל-60 כינורות ופסנתר – קשת אילון