1993 – כחומר ביד היוצר – מחזור שירים שנכתב למקהלת ה"עפרוני" ובוצע בפסטיבל אבו-גוש