1991 – לזמן אקשיבה – יצירה למקהלה ותזמורת, פסטיבל ישראל