שלמה המלך ושלמי הסנדלר (מעבד) – תיאטרון הבימה – 2004