קווים – קטעים אינסטרומנטליים 1981

קווים - קטעים אינסטרומנטליים