עלילות מכס ומוריס בלה מורדוך הערבי וזבישק הסוס – התיאטרון העירוני חיפה – 1995