עבודה עברית / לילה של כוכבים משירי שלום חנוך, ביצוע לשיר מאיה – 2010

לילה של כוכבים משירי שלום חנוך