מוסיקה לסרטים

אתה יכול לעשות מזה סרט – במאי: אייל חלפון

אות קין – במאי: אורי ברבש

חדרי הבית – במאי איתן גרין 2016

נדיה – במאי: אמנון רובינשטיין

לא לשידור – במאי: יעוד לבנון

רחוב קיוסו 10 – במאי: אייל חלפון