מוסיקה לתיאטרון

1

מסע הדוד מקס – תיאטרון חיפה – 2014

hoker_prati

חוקר פרטי – תיאטרון החאן – 2012

hauvat_hadarkon

אהובת הדרקון – תיאטרון החאן – 2009

nisoin

נישואין – תיאטרון החאן – 2007

matzlihim

המצליחים – תיאטרון החאן – 2006

shlomo

שלמה המלך ושלמי הסנדלר (מעבד) – תיאטרון הבימה – 2004

hahim_hem_halom

החיים הם חלום – תיאטרון החאן – 2003

milhama_bait

מלחמה על הבית –- תיאטרון החאן – 2002

kineret

יש לי כנרת – תיאטרון באר שבע – 2001

kina_nehama

הכינה נחמה – תיאטרון לילדים ולנוער אורנה פורת – 2000

keves_habima

הכבש הששה-עשר – תיאטרון הבימה – 2000

layla_12

הלילה השנים-עשר – תיאטרון הקאמרי – 1997

haifa

מרד המתים – התיאטרון העירוני חיפה – 1996

max_moris

עלילות מכס ומוריס בלה מורדוך הערבי וזבישק הסוס – התיאטרון העירוני חיפה – 1995

davar_matzhik_kara

דבר מצחיק קרה (מעבד) – תיאטרון הקאמרי – 1994

kamery

אנטיגונה – 1992

otelo

אותלו – תיאטרון הבימה – 1992

keves1

הכבש הששה-עשר – תיאטרון הקאמרי – 1991

hole_medome

החולה המדומה – תיאטרון הקאמרי – 1990

meoma_raba

מהומה רבה על לא דבר – תיאטרון באר שבע – 1990

makbet

מקבת – תיאטרון הקאמרי – 1989

malehet_haim

מלאכת החיים – תיאטרון הבימה – 1989

sindrom_jerusalem

סינדרום ירושלים – התיאטרון העירוני חיפה – 1988

kolam_rotzim_lihyot

כולם רוצים לחיות – תיאטרון הקאמרי – 1985

troya

מלחמת טרויה לא תהיה התיאטרון העירוני חיפה 1984

geto

גטו – התיאטרון העירוני חיפה – 1983

nefesh_yehodi

נפש יהודי – התיאטרון העירוני חיפה – 1983

habima

שלומית – תיאטרון הבימה 1981

halom_lel_kaitz

חלום ליל קיץ – סטודיו למשחק ניסן נתיב – 1981

gog_magog

גוג ומגוג שאו – התיאטרון העירוני חיפה – 1977

agada_baholot_s

אגדה בחולות – תיאטרון מחול ענבל – 1976

yoni

ג'ק ואפון הפלאים – תיאטרון בובות