הכינה נחמה – תיאטרון לילדים ולנוער אורנה פורת – 2000