אריק איינשטיין, יוני רכטר הייתי פעם ילד 1989

אריק איינשטיין, יוני רכטר הייתי פעם ילד