בקצה מערב – קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת – אלי ששון וסימפונט רעננה – 1977